Лимити за LeuPay Wallet профил

Лимити
Ендиничен Дневен Седмичен Месечен Годишен
Сума Брой Сума Брой Сума Брой Сума Брой Сума
Преводи на средства между потребители на системата 10,000.00 - 10,000.00 - - - 30,000.00 - -
Захранване в брой 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - -

Лимити за предплатена карта

Лимити
Ендиничен Дневен Седмичен Месечен Годишен
Сума Брой Сума Брой Сума Брой Сума Брой Сума
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) 600.00 5 2,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - -
Плащания на ПОС терминал 5,000.00 50 10,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 - -
Плащания в интернет 5,000.00 - 5,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - -

Лимити за виртуални карти и безконтактни плащания

Лимити
Ендиничен Дневен Седмичен Месечен Годишен
Сума Брой Сума Брой Сума Брой Сума Брой Сума
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) 600.00 5 2,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - -
Плащания на ПОС терминал 5,000.00 50 10,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 - -
Плащания в интернет 5,000.00 - 5,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - -
*Представените Лимити са приложими за идентифицирани потребители.

Страхотно приложение за вълнуващ живот!