Такси за LeuPay Wallet профил

Такси за обслужване:
Създаване на профил Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Такси за захранване:
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 0.5%, Мин. 0.50 BGN
Захранване чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1.0%, Мин. 1.00 BGN
Такси за изпращане на средства:
Изпращане на средства до LeuPay Wallet потребител Безплатно
Transfer money between own accounts Free of charge
Получаване на средства от LeuPay Wallet потребител Безплатно
Искане за Отказ или Връщане на плащане 20.00 BGN
Такси за захранване с функция бюджет
Захранване с функция бюджет чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС)1 0.5%, Мин. 0.50 BGN
Захранване с фукция бюджет чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1.0%, Мин. 1.00 BGN
Захранване с функция бюджет чрез LeoPay профил Безплатно
Други такси:
Такса възстановяване на остатъчен баланс при закриване на акаунт 30.00 BGN
SMS известие2 0.20 BGN
1 Функцията Бюджет позволява Вашият LeuPay Wallet да бъде автоматично захранван през редовен интервал от време със средства до определена от Вас сума.
2 Възможно е начисляването на допълнителни такси от мобилния оператор на клиента.

Такси за LeuPay Wallet карта

Такси за карта:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителни карти 10.00 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена)1 20.00 BGN
Такси за транзакции:
Теглене в брoй от банкомат в България 1.00 BGN
Теглене в брoй от банкомат в ЕС
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 4.00 BGN
> 300.00 Евро 8.00 BGN
Международно тегелене от банкомат
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 6.00 BGN
> 300.00 Евро 8.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал2 1.0% + 6.00 BGN, Мин. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Проверка на балнс на банкомат 1.00 BGN
Отказана транзакция на банкомат 1.00 BGN
Такса за сторниране на плащане 30.00 BGN
1 Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
2 ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.

Такси за виртуални карти и безконтактни плащания

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителни карти 2.00 BGN
Такси за транзакции:
Теглене в брoй от банкомат в България 1.00 BGN
Теглене в брoй от банкомат в ЕС
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 4.00 BGN
> 300.00 Евро 8.00 BGN
Международно тегелене от банкомат
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 6.00 BGN
> 300.00 Евро 8.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал1 1.0% + 6.00 BGN, Мин. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Проверка на балнс на банкомат 1.00 BGN
Отказана транзакция на банкомат 1.00 BGN
Такса за сторниране на плащане 30.00 BGN
1 ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.

Страхотно приложение за вълнуващ живот!